Van Doeveren -buro voor architektuur bna- is een landelijk werkend architectenburo met het accent op het ontwerpen van vrije sector woningbouw en het opstellen van restauratieplannen voor zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. Het buro is gevestigd sinds 1990.

Restauratie en architectuur zijn de twee focuspunten van het buro. Voor ons zijn dit echter niet twee gescheiden disciplines. Wij streven juist naar een goede combinatie van restauratie en architectuur. Zo kijken wij bij het maken van een restauratieplan niet alleen naar de monumentale, bouwhistorische en bouwtechnische aspecten, maar ook naar het toekomstige gebruik. Om monumenten die een nieuwe bestemming krijgen aan te passen zijn creativiteit, kennis van technische mogelijkheden en respect voor monumentale structuren noodzakelijk. Het streven is om een gebouw zodanig te restaureren dat het aan kwaliteit wint zonder aan monumentwaarde te verliezen.

In ons werk staat de opdrachtgever centraal en wordt gezocht naar oplossingen die recht doen aan de wensen, de locatie en -bij restauraties- het te restaureren gebouw. Dit zonder de realiteit voor budget en rationeel bouwen uit het oog te verliezen. Door op deze manier te werken “bouwen we samen” aan uw project.

Het buro is kleinschalig van opzet. Er is voldoende kennis aanwezig om alle facetten die samenhangen met het vak architect, goed te kunnen uitvoeren. Bovendien kunnen wij -indien nodig- het buro “opschalen” door collegiale samenwerking met een extern buro. Schroom niet om contact op te nemen voor een nadere kennismaking!